BIP


Informacje

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społcznego

Kapitałludzki Europejski Fundusz Społczny Powiat Śiebodziński Lubuska Niebieska Tarcza


Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

PDF Drukuj Email
Termin załatwienia
Termin składania wniosków do 30 listopada danego roku kalendarzowego

Miejsce załatwienia
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Żaków 3, Świebodzin, pokój 105,
Tel. 068 47 55 352

Sposób załatwienia
Podpisanie umowy w przypadku przyznania dofinansowania bądź odmowa udzielenia dofinansowania

Miejsce odbioru
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Żaków 3, Świebodzin, pokój 105,
Tel. 068 47 55 352

Procedura
 1. Wniosek o dofinansowanie;
 2. Aktualny wypis z rejestru sądowego lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej (ważny przez 3 miesiące);
 3. Statut;
 4. Określenie sposobu reprezentacji pełnomocnictwa;
 5. Oświadczenia Pełnomocników na temat zgody na wykorzystanie danych osobowych przez PCPR;
 6. Udokumentowanie posiadania konta bankowego wraz z informacją o aktualnych obciążeniach;
 7. Informacja o pomocy publicznej otrzymanych w okresie 3 ostatnich lat;
 8. Kopia decyzji o nadaniu statutu ZPCH (jeżeli wnioskodawcą jest Zakład Pracy Chronionej);
 9. Informacja o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – za okres 3 miesięcy przed datą złożenia wniosku (jeżeli wnioskodawcą jest Zakład Pracy Chronionej).

Czas realizacji
Termin składania wniosków do 30 listopada danego roku kalendarzowego

Opłaty
Brak

Tryb odwoławczy
Nie podlega

Uwagi
WARUNKI UZYSKANIA POMOCY:
Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej jeżeli:
 • prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku;
 • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania;
 • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON.
Załączniki:
Pobierz plik (RODO.doc)RODO[RODO]29 Kb
Pobierz plik (wniosek.pdf)wniosek.pdf[wniosek o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych]110 Kb
 
Podmiot udostępniający informację Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.
Wpisany przez P. Rowiński wtorek, 06 października 2009 13:32
Osoba odpowiedzialna za treść: Janik Ludmiła
Data ostatniej zmiany: wtorek, 06 października 2009 13:36