BIP


Informacje

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społcznego

Kapitałludzki Europejski Fundusz Społczny Powiat Śiebodziński Lubuska Niebieska Tarcza


Beneficjenci ostateczni

PDF Drukuj Email
  • Zgodnie z art. 19 pk. 6 i 7 Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 Nr 115 poz. 728 z późn. zm.) do zadań własnych powiatu należy przyznawanie pomocy dla usamodzielniających się wychowanków opuszczających rodziny zastępcze oraz placówki dla dzieci i młodzieży, a także pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia.
  • Rekrutacji beneficjentów dokonała  wykwalifikowana kadra PCPR w Świebodzinie na podstawie oceny potrzeb zastosowania mechanizmów aktywnej integracji i rzeczywistych możliwości ich realizacji podczas wywiadów, spotkań i rozmów z Beneficjentami.
  • Z przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego sporządzona została Lista BO oraz Lista Rezerwowa BO.
 
Podmiot udostępniający informację Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.
Wpisany przez P. Rowiński poniedziałek, 17 maja 2010 07:47
Osoba odpowiedzialna za treść: Janik Ludmiła
Data ostatniej zmiany: poniedziałek, 17 maja 2010 08:09