BIP


Informacje

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społcznego

Kapitałludzki Europejski Fundusz Społczny Powiat Śiebodziński Lubuska Niebieska Tarcza


Ścieżka wsparcia zaplanowana w ramach Zadania 1 Aktywna integracja

PDF Drukuj Email
Kontrakt Socjalny/ Program Integracji Społecznej i Zawodowej  Osób Niepełnosprawnych:

 1. 2 dniowe wyjazdowe warsztaty integracyjno - motywacyjne pn. „Osobisty Program Sukcesu” (zastosowanie instrumentu aktywizacji społecznej) – marzec 2010r.
 2. Indywidualne wsparcie Doradcy Zawodowego – warsztaty mające na celu określenie predyspozycji zawodowych uczestnika projektu, pomoc w doborze odpowiedniego kursu, szkolenia, grupowe zajęcia z zakresu aktywnych technik poszukiwania pracy, pisania dokumentów aplikacyjnych, rozmowa kwalifikacyjna (zastosowanie instrumentu aktywizacji zawodowej) – maj 2010r.
 3. Szkolenia/kursy zawodowe wybrane przez uczestników projektu:
  1. kurs prawa jazdy kat. B
  2. kurs kucharski
  3. kurs fryzjersko - kosmetyczny
  4. kurs projektowania ogrodów
  5. kurs szybkiej nauki i motywacji
  6. indywidualne kursy przygotowujące do egzaminu maturalnego
 4. Turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych/ wyjazdowe warsztaty motywacyjno – integracyjne dla osób usamodzielnianych  - czerwiec – lipiec 2010r.
 5. Poradnictwo psychologiczne
 6. Praca socjalna
 7. Doradztwo dla osób niepełnosprawnych
 8. Pomoc pieniężna na kontynuację nauki oraz pomoc pieniężna na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla osób będących w procesie usamodzielniania
 9. Zajęcia integracyjne
 
Podmiot udostępniający informację Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.
Wpisany przez P. Rowiński poniedziałek, 17 maja 2010 07:56
Osoba odpowiedzialna za treść: Janik Ludmiła
Data ostatniej zmiany: poniedziałek, 17 maja 2010 08:08