BIP


Informacje

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społcznego

Kapitałludzki Europejski Fundusz Społczny Powiat Śiebodziński Lubuska Niebieska Tarcza


Ewidencje i Rejestry

PDF Drukuj Email

Prowadzone w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie REJESTRY:

 

 1. Rejestr wniosków o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
 2. Rejestr wniosków o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się.
 3. Rejestr wniosków o dofinansowanie likwidacji barier technicznych.
 4. Rejestr wniosków o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.
 5. Rejestr wniosków o dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny.
 6. Rejestr rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.
 7. Rejestr rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
 8. Rejestr rodzin zastępczych.
 9. Rejestr rodzin zastępczych zawodowych.
 10. Rejestr dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.
 11. Rejestr osób usamodzielnianych.
 12. Rejestr wydanych decyzji administracyjnych na stanowisku ds. rodzin zastępczych.
 13. Rejestr wydanych decyzji administracyjnych na stanowisku ds. placówek opiekuńczo-wychowawczych.
 14. Rejestr wydanych decyzji administracyjnych na stanowisku ds. domów pomocy społecznej.
 15. Rejestr Zarządzeń Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.
 16. Rejestr chorób zawodowych.
 17. Rejestr wypadków przy pracy.
 18. Rejestr kontroli przeprowadzonych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.
 19. Rejestr rent i emerytur.
 20. Rejestr zwolnień lekarskich pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.

 

Prowadzone w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie EWIDENCJE:

 

 1. Ewidencja środków trwałych i wyposażenia.
 2. Ewidencja – odciski pieczęci urzędowych.
 3. Ewidencja osób oczekujących na umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej w Toporowie.
 4. Ewidencja osób oczekujących na umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie.
 5. Ewidencja osób oczekujących na umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej w Glińsku.
 6. Ewidencja wynagrodzeń.
 7. Ewidencja dokumentów finansowo – księgowych.
 8. Ewidencja decyzji administracyjnych z zakresu przyznawania świadczeń pieniężnych i odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
 9. Ewidencja stwierdzonych naruszeń ochrony danych osobowych.
 10. Ewidencja użytkowników systemu informatycznego.
 11. Ewidencja osób przetwarzających dane osobowe.
 
Podmiot udostępniający informację Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.
Wpisany przez P. Rowiński środa, 10 grudnia 2008 12:39
Osoba odpowiedzialna za treść: Janik Ludmiła
Data ostatniej zmiany: piątek, 18 listopada 2022 13:20