BIP


Informacje

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społcznego

Kapitałludzki Europejski Fundusz Społczny Powiat Śiebodziński Lubuska Niebieska Tarcza


Zarządzenie Nr 5/13

PDF Drukuj Email
Zarządzenie Nr 5/13 
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie
 z dnia 20 marca 2013r.
w sprawie ustalenia zasad dofinansowania ze środków państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm. ), §13 ust.2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2002r. Nr 96, poz. 861 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§1. Wysokość dofinansowania do zaopatrzenia dorosłych osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ustala się do 100% sumy kwot limitu ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest zakupu jest wyższa, niż ustalony limit.
§2. Wysokość dofinansowania zaopatrzenia dorosłych osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny ustala się do wysokości 50% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
§3 Wysokość dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej prowadzącej działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych ustala się do wysokości 40% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.

 
Podmiot udostępniający informację Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.
Wpisany przez P. Rowiński czwartek, 21 marca 2013 09:56
Osoba odpowiedzialna za treść: Janik Ludmiła
Data ostatniej zmiany: czwartek, 21 marca 2013 10:00