BIP


Informacje

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społcznego

Kapitałludzki Europejski Fundusz Społczny Powiat Śiebodziński Lubuska Niebieska Tarcza


Informacja

PDF Drukuj Email
Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2012r. informuję, iż przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2012r. wyniosło 3690,30zł. Biorąc powyższe pod uwagę do 31 maja 2013r. będą obowiązywać następujące zasady dofinansowań uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych:
  • Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej 65% tj. 2398,70zł.
  • Kryterium dochodowe dla osoby wspólnie gospodarującej 50% tj. 1845,15zł.
Kwoty dofinansowań:
  • Dla dzieci w wieku do 16. roku życia oraz w wieku do 24 roku życia uczących się i niepracujących bez względu na stopień niepełnosprawności 996,00zł.
  • Opiekunowie dzieci w wieku do 16. roku życia oraz w wieku do 24 roku życia uczących się i niepracujących bez względu na stopień niepełnosprawności 664,00zł.
  • Osoby niepełnosprawne z orzeczeniem o stopniu znacznym lub równoważnym 996,00zł
  • Osoby niepełnosprawne z orzeczeniem o stopniu umiarkowanym lub równoważnym 923,00zł.
  • Osoby niepełnosprawne z orzeczeniem o stopniu lekkim lub równoważnym 849,00zł.
  • Opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych 664,00zł.
  • Osoby niepełnosprawne z orzeczeniem o stopniu znacznym, umiarkowanym, lekkim lub równoważnym pracujące w Zakładach Pracy Chronionej 664,00zł.
  • Opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych pracujących w Zakładach Pracy Chronionej 664,00zł.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie rozpatruje wnioski o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w oparciu o Zarządzenia Dyrektora.
 
Podmiot udostępniający informację Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.
Wpisany przez P. Rowiński czwartek, 21 marca 2013 10:04
Osoba odpowiedzialna za treść: Janik Ludmiła
Data ostatniej zmiany: poniedziałek, 02 grudnia 2013 09:24