BIP


Informacje

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społcznego

Kapitałludzki Europejski Fundusz Społczny Powiat Śiebodziński Lubuska Niebieska Tarcza


nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

PDF Drukuj Email

Dzieci są naszą przyszłością i nadzieją na teraźniejszość.

ORGANIZATOR RODZINNEJ

PIECZY ZASTĘPCZEJ W ŚWIEBODZINIE

ogłasza na 2019 rok nabór kandydatów do pełnienia funkcji:

 • Niezawodowej rodziny zastępczej,

 • Zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego,

 • Zawodowej rodziny zastępczej,

 • Rodziny pomocowej.

Dobro dziecka jest priorytetem, którym powinny kierować się wszelkie instytucje i osoby.

W naszym powiecie są dzieci, których rodzice nie potrafią otoczyć je właściwą opieką i wychowaniem. Zaniedbane, porzucone, nikomu

niepotrzebne.

Są smutne i nieufne. Marzą o rodzinie i własnym domu, w którym znajdą spokój, zrozumienie i akceptację.

W związku z powyższym apelujemy do wszystkich ludzi,

którzy są odpowiedzialni, potrafiący zrozumieć dziecko,

o rozważenie możliwości podjęcia się roli

RODZICA ZASTĘPCZEGO.

Pełnienie tej funkcji - rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim.

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej muszą spełniać warunki, o których mowa w art. 42 ust. 1 - 3 Ustawy z

dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017r., poz.697 z późn.zm.):

1. dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

2. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

3. wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;

4. nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;

5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:

 • zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz

 • opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawiona przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;

6. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7. zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

 • rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,

 • właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,

 • wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

  UWAGA!
  - Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
  - W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

  Organizator zapewnia bezpłatne szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz wsparcie i pomoc psychologiczno – pedagogiczną w trakcie trwania rodziny zastępczej.

 

Zainteresowane rodziny/osoby prosimy o bezpośredni kontakt z Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Świebodzinie lub wypełnienie i

dostarczenie formularza zgłoszeniowego (dostępnego również w siedzibie Organizatora lub na stronie www.pcpr.swiebodzin.pl)

Nasz adres:
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

ul. Żaków 3, 66-200 Świebodzin,

tel. 68 47 55 350, pok. 8 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00

 

Załączniki:
Pobierz plik (formularz zgłoszeniowy.pdf)formularz zgłoszeniowy.pdf[Formularz zgłoszeniowy]233 Kb
 
Podmiot udostępniający informację Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.
Wpisany przez M. Lewandowski czwartek, 21 marca 2013 10:07
Osoba odpowiedzialna za treść: Janik Ludmiła
Data ostatniej zmiany: poniedziałek, 04 marca 2019 11:42