BIP


Informacje

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społcznego

Kapitałludzki Europejski Fundusz Społczny Powiat Śiebodziński Lubuska Niebieska Tarcza

Likwidacja barierDofinansowanie likwidacji barier technicznych

PDF Drukuj Email

Termin załatwienia
Termin składania wniosków przez cały rok kalendarzowy

Miejsce załatwienia
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Żaków 3, Świebodzin, pokój 105,
Tel. 068 47 55 352

Sposób załatwienia
Podpisanie umowy w przypadku przyznania dofinansowania bądź odmowa udzielenia dofinansowania

Miejsce odbioru
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Żaków 3, Świebodzin, pokój 105,
Tel. 068 47 55 352

Wymagane dokumenty

 1. wypełniony wniosek,
 2. oświadczenie o posiadaniu środków na wkład własny,
 3. oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
 4. zaświadczenie lekarskie, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności wystawione przez lekarza specjalistę. wypełnione czytelnie i w języku polskim,
 5. kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne – oryginał do wglądu,
 6. kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne osób mieszkających wspólnie z wnioskodawcą - oryginał do wglądu,
 7. udokumentowaną informację o innych źródłach finansowania zadania, jeżeli takie występuje,
 8. dokumenty potwierdzające wysokość poniesionych nakładów na realizację zadania, jeżeli takie wystąpiły,


Czas realizacji
Termin składania wniosków przez cały rok kalendarzowy

Opłaty
Brak

Tryb odwoławczy

Nie podlega

WARUNKI UZYSKANIA POMOCY:
Orzeczenie o niepełnosprawności (ZUS, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności bądź KRUS- wydane przed 01.01.1998r.) z symbolem schorzenia odpowiadającym rodzajowi wnioskowanej pomocy

Załączniki:
Pobierz plik (likwidacja barir technicznych.pdf)Likwidacja barier technicznych[Likwidacja barier technicznych]1351 Kb
 
Podmiot udostępniający informację Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.
Wpisany przez P. Rowiński wtorek, 06 października 2009 13:41
Osoba odpowiedzialna za treść: Janik Ludmiła
Data ostatniej zmiany: piątek, 02 czerwca 2017 08:32
 


Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych

PDF Drukuj Email

Termin załatwienia
Termin składania wniosków przez cały rok kalendarzowy

Miejsce załatwienia
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Żaków 3, Świebodzin, pokój 105,
Tel. 068 47 55 352

Sposób załatwienia
Podpisanie umowy w przypadku przyznania dofinansowania bądź odmowa udzielenia dofinansowania

Miejsce odbioru

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Żaków 3, Świebodzin, pokój 105,
Tel. 068 47 55 352

Wymagane dokumenty

 1. wypełniony wniosek,
 2. oświadczenie o posiadaniu środków na wkład własny,
 3. oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
 4. zaświadczenie lekarskie, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności wystawione przez lekarza specjalistę. wypełnione czytelnie i w języku polskim,
 5. kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne – oryginał do wglądu,
 6. kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne osób mieszkających wspólnie z wnioskodawcą - oryginał do wglądu,
 7. kopia udokumentowanej podstawy prawnej zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych (akt notarialny, umowa najmu, wypis z ksiąg wieczystych, zgoda właściciela lokalu, jeżeli nie jest nim wnioskodawca);
 8. szkic pomieszczeń (z obmiarowaniem), w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych – uwzględniając stan obecny,
 9. szkic pomieszczeń (z obmiarowaniem) – uwzględniając stan po likwidacji barier architektonicznych.

Czas realizacji
Termin składania wniosków przez cały rok kalendarzowy

Opłaty
Brak

Tryb odwoławczy
Nie podlega

WARUNKI UZYSKANIA POMOCY:
Orzeczenie o niepełnosprawności (ZUS, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności bądź KRUS- wydane przed 01.01.1998r.) z symbolem schorzenia odpowiadającym rodzajowi wnioskowanej pomocy

Załączniki:
Pobierz plik (likwidacja barier architektonicznych.pdf)Likwidacja barier architektonicznych[Likwidacja barier architektonicznych]1758 Kb
 
Podmiot udostępniający informację Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.
Wpisany przez P. Rowiński wtorek, 06 października 2009 13:36
Osoba odpowiedzialna za treść: Janik Ludmiła
Data ostatniej zmiany: piątek, 02 czerwca 2017 08:32
  

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się

PDF Drukuj Email

Termin załatwienia
Termin składania wniosków przez cały rok kalendarzowy

Miejsce załatwienia
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Żaków 3, Świebodzin, pokój 105,
Tel. 068 47 55 352

Sposób załatwienia
Podpisanie umowy w przypadku przyznania dofinansowania bądź odmowa udzielenia dofinansowania

Miejsce odbioru
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Żaków 3, Świebodzin, pokój 105,
Tel. 068 47 55 352

Wymagane dokumenty

 1. wypełniony wniosek,
 2. oświadczenie o posiadaniu środków na wkład własny,
 3. oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
 4. zaświadczenie lekarskie, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności wystawione przez lekarza specjalistę. wypełnione czytelnie i w języku polskim,
 5. kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne – oryginał do wglądu,
 6. kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne osób mieszkających wspólnie z wnioskodawcą - oryginał do wglądu,
 7. udokumentowaną informację o innych źródłach finansowania zadania, jeżeli takie występuje,
 8. dokumenty potwierdzające wysokość poniesionych nakładów na realizację zadania, jeżeli takie wystąpiły,
 9. ofertę cenową na wnioskowany sprzęt.


Czas realizacji
Termin składania wniosków przez cały rok kalendarzowy

Opłaty
Brak

Tryb odwoławczy

Nie podlega

Załączniki:
Pobierz plik (likwidacja barier w komunikowaniu się.pdf)Likwidacja barier w komunikowaniu się[Likwidacja barier w komunikowaniu się]1285 Kb
 
Podmiot udostępniający informację Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.
Wpisany przez P. Rowiński wtorek, 06 października 2009 13:25
Osoba odpowiedzialna za treść: Janik Ludmiła
Data ostatniej zmiany: piątek, 02 czerwca 2017 08:32