BIP


Informacje

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społcznego

Kapitałludzki Europejski Fundusz Społczny Powiat Śiebodziński Lubuska Niebieska Tarcza

AktualnościPomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

PDF Drukuj Email

 

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

 

 

O pomoc finansową w ramach programu, mogą ubiegać się osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16. roku życia – aktualne orzeczenie o niepełnosprawności), które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej – w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki warunkach domowych.

 

Ze świadczenia skorzystać mogą:

• uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej;

• uczestnicy środowiskowych domów samopomocy funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej,

• podopieczni dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej,

• podopieczni placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON,

• uczestnicy programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;

• pełnoletni (od 18 do 25 roku życia) uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;

• pełnoletni (od 18 do 24 roku życia) wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

 

Wnioski można składać od 10 kwietnia do 4 września 2020 r. przez System Obsługi Wsparcia - sow.pfron.org.pl

 

Na portali SOW znajduje się film informacyjno-instruktażowy dla Wnioskodawców, zawierający krótką instrukcję rejestracji i logowania w systemie SOW oraz pokazujący proces wypełniania wniosku.

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/aktualnosci/pandemia-koronawirusa-jak-zlozyc-wniosek-o-dofinansowanie-opieki-w-warunkach-domowych/index.html

https://www.youtube.com/watch?v=p5MlGA-od5M&feature=emb_title

 

Załączniki:
Pobierz plik (Kierunki_U-029z_2020-2.docx)Kierunki[Kierunki]39 Kb
Pobierz plik (Program_U-04z_2020-1.doc)Program[Program]128 Kb
 
Podmiot udostępniający informację Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.
Wpisany przez mlewandowski czwartek, 23 kwietnia 2020 08:52
Osoba odpowiedzialna za treść: Janik Ludmiła
Data ostatniej zmiany: wtorek, 28 kwietnia 2020 12:22
 


Informacja o programie "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

PDF Drukuj Email

Informacja o programie "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

Załączniki:
Pobierz plik (Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.pdf)Informacja o programie "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"[Informacja o programie "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"]228 Kb
 
Podmiot udostępniający informację Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.
Wpisany przez mlewandowski czwartek, 20 lutego 2020 07:22
Osoba odpowiedzialna za treść: Janik Ludmiła
Data ostatniej zmiany: czwartek, 20 lutego 2020 07:24
  

PFRON WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI

PDF Drukuj Email

PFRON WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI

 
Podmiot udostępniający informację Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.
Wpisany przez mlewandowski środa, 18 grudnia 2019 15:01
Osoba odpowiedzialna za treść: Janik Ludmiła
  

Aktywna Integracja w Powiecie Świebodzińskim. Edycja 2

PDF Drukuj Email

Informacji o naborze do projektu "Aktywna Integracja w Powiecie Świebodzińskim. Edycja 2"

 

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja-projekt.docx)Informacji o naborze do projektu[Informacji o naborze do projektu]10 Kb
 
Podmiot udostępniający informację Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.
Wpisany przez mlewandowski środa, 31 lipca 2019 12:03
Osoba odpowiedzialna za treść: Janik Ludmiła
Data ostatniej zmiany: środa, 31 lipca 2019 12:06
  

Branżowy katalog podmiotów ekonomii społecznej z województwa lubuskiego już dostępny!

PDF Drukuj Email

Z przyjemnością prezentujemy długo wyczekiwaną publikację Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze pn. LUBUSKA EKONOMIA SPOŁECZNA. Branżowy katalog podmiotów ekonomii społecznej.

W publikacji zaprezentowano wybrane przedsiębiorstwa społeczne oraz podmioty ekonomii społecznej z województwa lubuskiego, które wytwarzają produkty i świadczą usługi w ramach działalności handlowej, usługowej i wytwórczej.

Katalog zawiera informacje, dotyczące danych adresowych oraz zakresu oferty wybranych przedsiębiorstw społecznych, działających w województwie lubuskim. Stanowi on doskonałe źródło informacji na temat podmiotów, którym można i którym warto zlecać zamówienia społecznie odpowiedzialne ale także zamówienia o charakterze komercyjnym.

Należy podkreślić, że za zaprezentowanymi przedsiębiorstwami, ich produktami i usługami kryją się niezwykli ludzie, którzy w oparciu o godne warunki pracy, w zindywidualizowany sposób, realizują aktywizację społeczną i zawodową osób o najsłabszej pozycji na rynku pracy.

Przedsiębiorczość społeczna to doskonałe narzędzie uzupełniające system wparcia samorządowego, a także wspierające spójność i równowagę społeczno-gospodarczą w regionie.

Warto nadmienić, że niniejsza publikacja została zrealizowana z zastosowaniem aspektów społecznych w zamówieniach publicznych, a w efekcie zlecona do wykonania zielonogórskiej spółdzielni socjalnej.

 

Niniejszy Katalog dostępny jest także w wersji PDF na pod linkiem:

http://www.es.lubuskie.pl/pl/Aktualnosci/Branzowy-katalog-podmiotow-ekonomii-spolecznej-juz-dostepny

 
Podmiot udostępniający informację Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.
Wpisany przez mlewandowski poniedziałek, 29 lipca 2019 10:51
Osoba odpowiedzialna za treść: Janik Ludmiła
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 6