BIP


Informacje

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społcznego

Kapitałludzki Europejski Fundusz Społczny Powiat Śiebodziński Lubuska Niebieska Tarcza

AktualnościInformacja

PDF Drukuj Email

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie informuje, że od września 2015r. do grudnia 2015r. na terenie Centrum pok. 9 będą się odbywały zajęcia w ramach Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

W jesiennej edycji Programu udział weźmie 10 mężczyzn.

Szczegółowe informacje na temat zgłoszeń do Programu można uzyskać osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie pok. 5 lub telefonicznie 68 475 53 52.

Opis realizowanego Programu znajduje się na stronie w zakładce: Program Korekcyjno – Edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie.

 
Podmiot udostępniający informację Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.
Wpisany przez P. Rowiński środa, 19 sierpnia 2015 11:49
Osoba odpowiedzialna za treść: Janik Ludmiła
 


Bezpieczne wakacje

PDF Drukuj Email

Szanowni Państwo!

W tym roku organizujemy ogólnopolską akcję społeczną „Bezpieczne Wakacje 2015”. Akcja rusza już 1 czerwca i adresowana jest do dzieci i młodzieży szkolnej w wieku od 5 do 16 lat. Celem akcji jest podniesienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie spędzania wolnego czasu, uświadomienie zagrożeń związanych z podróżą, wypoczynkiem. Akcja prowadzona jest we współpracy ze szkołami, wydziałami oświaty gmin, kuratoriami, komendami Policji i Straży Pożarnej, w oparciu o materiały przygotowane przez ekspertów oraz udostępnione przez Zarząd Główny PTTK.

Równolegle od 1 czerwca w ramach akcji prowadzony będzie - jak dotąd największy - konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży:

 • "Moje Bezpieczne Wakacje 2015" - (Nie)znane atrakcje mojego regionu - pod patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej

W tym roku konkurs to także unikalna szansa na popularyzację regionalnych atrakcji turystycznych!

Zapraszamy do przyłączenia Waszej szkoły do akcji. Wystarczy na stronie www.BezpieczneWakacje.pl (zakładka dołącz) przesłać zgłoszenie oraz:

 1. przeprowadzić zajęcia o tematyce bezpieczeństwa, na podstawie gotowych scenariuszy (dla dzieci w wieku od 5 do 8 lat, od 9 do 12 lat, od 13 do 16 lat)
 2. lub umieścić baner informacyjny akcji na stronie internetowej Waszej szkoły.

Scenariusze i banery można pobrać ze strony internetowej www.BezpieczneWakacje.pl - zakładka pobierz

Szkoły, które przyłączą się do akcji mogą otrzymać gotowe ulotki i plakaty informacyjne oraz certyfikat potwierdzający uczestnictwo w akcji. Zachęcamy do rozwieszenia tych materiałów w Waszej szkole. Wpłynie to pozytywnie na wizerunek oraz zwiększy zaufanie rodziców i dzieci.

W ubiegłym roku akcją edukacyjną BezpieczneWakcje.pl zostało objętych blisko milion dzieci! W akcję włączyło się kilka tysięcy placówek edukacyjnych oraz ok. setka komend Policji i Straży Pożarnej. Już teraz można zobaczyć opinie o ostatniej edycji zobacz, podczas której odbył się także konkurs plastyczny Moje Bezpieczne Wakacje. Ponad 9 000! prac ocenionych zostało przy udziale ekspertów Akademii Sztuki.

BezpieczneWakacje.pl - 2015 - to mogą być wakacje Twojego życia!

 
Podmiot udostępniający informację Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.
Wpisany przez P. Rowiński poniedziałek, 01 czerwca 2015 06:26
Osoba odpowiedzialna za treść: Janik Ludmiła
  

Informacja

PDF Drukuj Email
Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2012r. informuję, iż przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2012r. wyniosło 3690,30zł. Biorąc powyższe pod uwagę do 31 maja 2013r. będą obowiązywać następujące zasady dofinansowań uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych:
 • Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej 65% tj. 2398,70zł.
 • Kryterium dochodowe dla osoby wspólnie gospodarującej 50% tj. 1845,15zł.
Kwoty dofinansowań:
 • Dla dzieci w wieku do 16. roku życia oraz w wieku do 24 roku życia uczących się i niepracujących bez względu na stopień niepełnosprawności 996,00zł.
 • Opiekunowie dzieci w wieku do 16. roku życia oraz w wieku do 24 roku życia uczących się i niepracujących bez względu na stopień niepełnosprawności 664,00zł.
 • Osoby niepełnosprawne z orzeczeniem o stopniu znacznym lub równoważnym 996,00zł
 • Osoby niepełnosprawne z orzeczeniem o stopniu umiarkowanym lub równoważnym 923,00zł.
 • Osoby niepełnosprawne z orzeczeniem o stopniu lekkim lub równoważnym 849,00zł.
 • Opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych 664,00zł.
 • Osoby niepełnosprawne z orzeczeniem o stopniu znacznym, umiarkowanym, lekkim lub równoważnym pracujące w Zakładach Pracy Chronionej 664,00zł.
 • Opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych pracujących w Zakładach Pracy Chronionej 664,00zł.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie rozpatruje wnioski o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w oparciu o Zarządzenia Dyrektora.
 
Podmiot udostępniający informację Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.
Wpisany przez P. Rowiński czwartek, 21 marca 2013 10:04
Osoba odpowiedzialna za treść: Janik Ludmiła
Data ostatniej zmiany: poniedziałek, 02 grudnia 2013 09:24
  

ZARZĄDZENIE NR 7/13

PDF Drukuj Email
ZARZĄDZENIE NR 7/13
DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŚWIEBODZINIE
z dnia 20 marca 2013r.
w sprawie ustalenia katalogu rzeczowego i zasad dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

Na podstawie art. 35a ust.1 pkt 7 lit. d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz.721 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu Nr 3/12 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie z dnia 23 marca 2012r. Katalog rzeczowy sprzętów, urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności, które mogą być dofinansowane na wniosek osoby fizycznej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Podmiot udostępniający informację Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.
Wpisany przez P. Rowiński czwartek, 21 marca 2013 10:00
Osoba odpowiedzialna za treść: Janik Ludmiła
Data ostatniej zmiany: środa, 17 czerwca 2015 10:17
  

Zarządzenie Nr 6/13

PDF Drukuj Email
Zarządzenie Nr  6/13
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie
z dnia 20 marca 2013r.
w sprawie ustalenia zasad dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.
Na podstawie art. 35a ust.1 pkt 7 lit. a Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127 poz. 721 z późn.zm.) oraz §5 ust. 12 i §6 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. z 2007 nr 230 poz. 1694 z zm.) zarządza się, co następuje:
§1. Przyjmuje się zasadę przyznawania dofinansowania tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata.
§2. Ustala się pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania osobom niepełnosprawnym, które posiadają orzeczenie o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne.
§3. Osoby niepełnosprawne, które przystąpią do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Świebodzinie” i wyrażą chęć uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w Ośrodku wyłonionym w drodze postępowania zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych złożą informację o wyborze Ośrodka i Organizatora turnusu po zakończeniu w/w postępowania.
§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.
 
Podmiot udostępniający informację Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.
Wpisany przez P. Rowiński czwartek, 21 marca 2013 09:58
Osoba odpowiedzialna za treść: Janik Ludmiła
Data ostatniej zmiany: środa, 17 czerwca 2015 10:15
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 7