BIP


Informacje

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społcznego

Kapitałludzki Europejski Fundusz Społczny Powiat Śiebodziński Lubuska Niebieska Tarcza

AktualnościZarządzenie Nr 4/12

PDF Drukuj Email
Zarządzenie Nr  4/12
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie
 z dnia 23.03.2012r.
 
W sprawie wprowadzenia Regulaminu Przyznawania Dofinansowań ze Środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.
Załączniki:
Pobierz plik (Zarządzenie nr 4-2012.pdf)Treść zarządzenia[Treść zarządzenia]200 Kb
 
Podmiot udostępniający informację Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.
Wpisany przez P. Rowiński środa, 04 kwietnia 2012 11:17
Osoba odpowiedzialna za treść: Janik Ludmiła
Data ostatniej zmiany: środa, 04 kwietnia 2012 11:18
 


Zarządzenie Nr 6/12

PDF Drukuj Email
Zarządzenie Nr  6/12
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie
 z dnia 23.03.2012r.

 W sprawie  ustalenia zasad dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.

Załączniki:
Pobierz plik (Zarządzenie Nr 6-2012.pdf)Treść zarządzenia[Treść zarządzenia]181 Kb
 
Podmiot udostępniający informację Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.
Wpisany przez P. Rowiński środa, 04 kwietnia 2012 11:14
Osoba odpowiedzialna za treść: Janik Ludmiła
Data ostatniej zmiany: środa, 04 kwietnia 2012 11:16
  

Zarządzenie Nr 5/12

PDF Drukuj Email
Zarządzenie Nr 5/12
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie
 z dnia 23.03.2012r.
 
W sprawie ustalenia zasad dofinansowania ze środków państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny.
Załączniki:
Pobierz plik (Zarządzenie Nr 5-2012.pdf)Treść zarządzenia[Treść zarządzenia]182 Kb
 
Podmiot udostępniający informację Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.
Wpisany przez P. Rowiński środa, 04 kwietnia 2012 11:12
Osoba odpowiedzialna za treść: Janik Ludmiła
Data ostatniej zmiany: środa, 04 kwietnia 2012 11:14
  

ZARZĄDZENIE NR 3/12

PDF Drukuj Email
ZARZĄDZENIE NR 3/12
DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŚWIEBODZINIE
z dnia 23 marca 2012r.

w sprawie ustalenia katalogu rzeczowego i zasad dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

Na podstawie art. 35a ust.1 pkt 7 lit. d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz.721 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:Zapisz

§ 1. Katalog rzeczowy sprzętów, urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności, które mogą być dofinansowane na wniosek osoby fizycznej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wnioski o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych rozpatrywane są zgodnie z zasadami i procedurami udzielania dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiącymi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wnioski o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowią załącznik nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Traci moc zarządzenie nr 5/09 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie z dnia 10 lutego 2009r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
Podmiot udostępniający informację Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.
Wpisany przez P. Rowiński środa, 04 kwietnia 2012 11:08
Osoba odpowiedzialna za treść: Janik Ludmiła
Data ostatniej zmiany: środa, 17 czerwca 2015 10:20
  

Konferencja

PDF Drukuj Email
  Dnia 22 grudnia 2011 roku w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Świebodzinie odbyła się konferencja podsumowująca III edycję realizacji projektu systemowego pn."Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe centrum pomocy rodzinie w Świebodzinie" W konferencji wzięli udział uczestnicy projektu, kadra zaangażowana w projekt oraz zaproszeni goście. Swoją obecnością zaszczycili nas Starosta Powiatu Świebodzińskiego Zbigniew Szumski oraz Wicestarosta Jakub Jarecki.
W czasie konferencji zostały zaprezentowane przez Kierownika projektu Pana Przemysława Maksymów osiągnięcia w roku 2011.
Projektem w roku 2010 objęto 43 osoby, w tym:
 1. 15 osób w wieku 18 – 25 lat;
 2. 28 osób niepełnosprawnych, w tym 7 osób – uczestnicy WTZ
Uczestnicy i Uczestniczki projektu zostali objęci w ramach projektu następującymi działaniami podnoszącymi ich kwalifikacje zawodowe i umiejętności:
 • Profesjonalny kucharz
 • Cukiernik
 • Bukieciarz/ Forysta
 • Kadry i płace z obsługą komputera
 • Kurs szybkiego czytania i trening umiejętności oraz potencjału człowieka
 • Indywidualne szkolenie przygotowujące do egzaminu maturalnego z matematyki
 • Szkolenie na koparko-ładowarkę
 • Szkolenie operatora wózka jezdniowego
 • Kurs kosmetyczny
 • Specjalistyczny kurs kosmetyczny
 • Prawo jazdy kat. "B"
 • Prawo jazdy kat. "C"
Ponadto w 2010 roku uczestnicy brali udział w warsztatach wyjazdowych:
 • Ośrodek konferencyjno –szkoleniowy w Gronowie, k. Łagowa, w którym odbyły się 2-dniowe zajęcia pn. "Osobisty program sukcesu";
 • 2 tygodniowy Turnus rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych w Rewalu
 • Ośrodek Szkoleniowy oraz Centrum Konferencyjne w Mierzęcinie, w którym odbyły się warsztaty pn. "Autoprezentacja – pokaż się z najlepszej strony", "Time Line Therapy - Linia Czasu" oraz "Prawo pracy w życiu codziennym"
 • Warsztaty integracyjno - motywacyjne w Łebie dla 15 osób w procesie usamodzielnienia.
 • Wyjazd do Dychowa na 2-dniowe szkolenie pn. "Komunikacja społeczna"
W ramach projektu PCPR w Świebodzinie objął opieką psychologa 4 uczestników projektu oraz zostało przeprowadzone indywidualne i grupowe wparcie z doradztwa zawodowego.

Osiągnięcie rezultatów nie było by możliwe gdyby nie realizacja projektu systemowego, a realizacja projektu systemowego nie była by możliwa gdyby nie wsparcie finansowe ze środków EFS i budżetu Państwa

 
Podmiot udostępniający informację Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.
Wpisany przez P. Rowiński poniedziałek, 21 marca 2011 11:10
Osoba odpowiedzialna za treść: Janik Ludmiła
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 6