BIP


Informacje

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społcznego

Kapitałludzki Europejski Fundusz Społczny Powiat Śiebodziński Lubuska Niebieska Tarcza

Aktualności



Zarządzenie Nr 5/13

PDF Drukuj Email
Zarządzenie Nr 5/13 
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie
 z dnia 20 marca 2013r.
w sprawie ustalenia zasad dofinansowania ze środków państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm. ), §13 ust.2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2002r. Nr 96, poz. 861 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§1. Wysokość dofinansowania do zaopatrzenia dorosłych osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ustala się do 100% sumy kwot limitu ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest zakupu jest wyższa, niż ustalony limit.
§2. Wysokość dofinansowania zaopatrzenia dorosłych osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny ustala się do wysokości 50% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
§3 Wysokość dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej prowadzącej działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych ustala się do wysokości 40% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.

 
Podmiot udostępniający informację Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.
Wpisany przez P. Rowiński czwartek, 21 marca 2013 09:56
Osoba odpowiedzialna za treść: Janik Ludmiła
Data ostatniej zmiany: czwartek, 21 marca 2013 10:00
 


Informacja o wysokościach dofinansowania w turnusach rehabilitacyjnych

PDF Drukuj Email

Zgodnie z Komunikatem  Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 09 lutego 2012r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2011r.  informuję, że przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2011r. wyniosło 3586,75zł.
Biorąc powyższe pod uwagę do 31 maja 2012r. będą obowiązywać następujące zasady dofinansowań uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych:
Kryterium dla osoby wspólnie gospodarującej- 50% tj. 1.793,37zł
Kryterium dla osoby samotnie gospodarującej- 65% tj. 2.331,38zł
Kwoty dofinansowań:

 1. dla dzieci w wieku do 16. roku życia oraz w wieku do 24. roku życia uczących się i niepracujących, bez względu na stopień niepełnosprawności: 968,00zł.
 2. Opiekunowie dzieci w wieku do 16. roku życia oraz w wieku do 24. roku życia uczących się i niepracujących, bez względu na stopień niepełnosprawności: 646,00zł.
 3. Osoby niepełnosprawne z orzeczeniem o stopniu znacznym lub równoważnym: 871,00zł.
 4. Osoby niepełnosprawne z orzeczeniem o stopniu umiarkowanym lub równoważnym: 807,00zł.
 5. Osoby niepełnosprawne z orzeczeniem o stopniu lekkim lub równoważnym:  660,00zł.
 6. Opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych: 581,00zł.
 7. Osoby niepełnosprawne z orzeczeniem w stopniu znacznym, umiarkowanym lub równoważnym pracujące z Zakładach Pracy Chronionej: 581,00zł.
 8. Osoby niepełnosprawne z orzeczeniem w stopniu lekkim lub równoważnym pracujące z Zakładach Pracy Chronionej: 517,00zł.

Zgodnie z Komunikatem  Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 maja 2012r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2012r.  informuję, że przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2012r. wyniosło 3646,09zł.
Biorąc powyższe pod uwagę od 01 czerwca 2012r. będą obowiązywać następujące zasady dofinansowań uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych:
Kryterium dla osoby wspólnie gospodarującej- 50% tj. 1.823,05zł
Kryterium dla osoby samotnie gospodarującej- 65% tj. 2.369,96zł

Kwoty dofinansowań:
 1. dla dzieci w wieku do 16. roku życia oraz w wieku do 24. roku życia uczących się i niepracujących, bez względu na stopień niepełnosprawności: 984,00zł
 2. Opiekunowie dzieci w wieku do 16. roku życia oraz w wieku do 24. roku życia uczących się i niepracujących, bez względu na stopień niepełnosprawności: 656,00zł
 3. Osoby niepełnosprawne z orzeczeniem o stopniu znacznym lub równoważnym: 886,00zł
 4. Osoby niepełnosprawne z orzeczeniem o stopniu umiarkowanym lub równoważnym: 820,00zł
 5. Osoby niepełnosprawne z orzeczeniem o stopniu lekkim lub równoważne:  671,00zł
 6. Opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych: 591,00zł.
 7. Osoby niepełnosprawne z orzeczeniem w stopniu znacznym, umiarkowanym lub równoważnym pracujące z Zakładach Pracy Chronionej: 591,00zł.
 8. Osoby niepełnosprawne z orzeczeniem w stopniu lekkim lub równoważnym pracujące z Zakładach Pracy Chronionej: 525,00zł.

 
Podmiot udostępniający informację Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.
Wpisany przez P. Rowiński środa, 23 maja 2012 13:56
Osoba odpowiedzialna za treść: Janik Ludmiła
Data ostatniej zmiany: poniedziałek, 02 grudnia 2013 09:25
  

Zarządzenie Nr 4/12

PDF Drukuj Email
Zarządzenie Nr  4/12
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie
 z dnia 23.03.2012r.
 
W sprawie wprowadzenia Regulaminu Przyznawania Dofinansowań ze Środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.
Załączniki:
Pobierz plik (Zarządzenie nr 4-2012.pdf)Treść zarządzenia[Treść zarządzenia]200 Kb
 
Podmiot udostępniający informację Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.
Wpisany przez P. Rowiński środa, 04 kwietnia 2012 11:17
Osoba odpowiedzialna za treść: Janik Ludmiła
Data ostatniej zmiany: środa, 04 kwietnia 2012 11:18
  

Zarządzenie Nr 6/12

PDF Drukuj Email
Zarządzenie Nr  6/12
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie
 z dnia 23.03.2012r.

 W sprawie  ustalenia zasad dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.

Załączniki:
Pobierz plik (Zarządzenie Nr 6-2012.pdf)Treść zarządzenia[Treść zarządzenia]181 Kb
 
Podmiot udostępniający informację Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.
Wpisany przez P. Rowiński środa, 04 kwietnia 2012 11:14
Osoba odpowiedzialna za treść: Janik Ludmiła
Data ostatniej zmiany: środa, 04 kwietnia 2012 11:16
  

Zarządzenie Nr 5/12

PDF Drukuj Email
Zarządzenie Nr 5/12
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie
 z dnia 23.03.2012r.
 
W sprawie ustalenia zasad dofinansowania ze środków państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny.
Załączniki:
Pobierz plik (Zarządzenie Nr 5-2012.pdf)Treść zarządzenia[Treść zarządzenia]182 Kb
 
Podmiot udostępniający informację Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.
Wpisany przez P. Rowiński środa, 04 kwietnia 2012 11:12
Osoba odpowiedzialna za treść: Janik Ludmiła
Data ostatniej zmiany: środa, 04 kwietnia 2012 11:14
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 7