BIP


Informacje

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społcznego

Kapitałludzki Europejski Fundusz Społczny Powiat Śiebodziński Lubuska Niebieska Tarcza

AktualnościZARZĄDZENIE NR 3/12

PDF Drukuj Email
ZARZĄDZENIE NR 3/12
DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŚWIEBODZINIE
z dnia 23 marca 2012r.

w sprawie ustalenia katalogu rzeczowego i zasad dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

Na podstawie art. 35a ust.1 pkt 7 lit. d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz.721 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:Zapisz

§ 1. Katalog rzeczowy sprzętów, urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności, które mogą być dofinansowane na wniosek osoby fizycznej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wnioski o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych rozpatrywane są zgodnie z zasadami i procedurami udzielania dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiącymi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wnioski o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowią załącznik nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Traci moc zarządzenie nr 5/09 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie z dnia 10 lutego 2009r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
Podmiot udostępniający informację Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.
Wpisany przez P. Rowiński środa, 04 kwietnia 2012 11:08
Osoba odpowiedzialna za treść: Janik Ludmiła
Data ostatniej zmiany: środa, 17 czerwca 2015 10:20
 


Konferencja

PDF Drukuj Email
  Dnia 22 grudnia 2011 roku w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Świebodzinie odbyła się konferencja podsumowująca III edycję realizacji projektu systemowego pn."Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe centrum pomocy rodzinie w Świebodzinie" W konferencji wzięli udział uczestnicy projektu, kadra zaangażowana w projekt oraz zaproszeni goście. Swoją obecnością zaszczycili nas Starosta Powiatu Świebodzińskiego Zbigniew Szumski oraz Wicestarosta Jakub Jarecki.
W czasie konferencji zostały zaprezentowane przez Kierownika projektu Pana Przemysława Maksymów osiągnięcia w roku 2011.
Projektem w roku 2010 objęto 43 osoby, w tym:
 1. 15 osób w wieku 18 – 25 lat;
 2. 28 osób niepełnosprawnych, w tym 7 osób – uczestnicy WTZ
Uczestnicy i Uczestniczki projektu zostali objęci w ramach projektu następującymi działaniami podnoszącymi ich kwalifikacje zawodowe i umiejętności:
 • Profesjonalny kucharz
 • Cukiernik
 • Bukieciarz/ Forysta
 • Kadry i płace z obsługą komputera
 • Kurs szybkiego czytania i trening umiejętności oraz potencjału człowieka
 • Indywidualne szkolenie przygotowujące do egzaminu maturalnego z matematyki
 • Szkolenie na koparko-ładowarkę
 • Szkolenie operatora wózka jezdniowego
 • Kurs kosmetyczny
 • Specjalistyczny kurs kosmetyczny
 • Prawo jazdy kat. "B"
 • Prawo jazdy kat. "C"
Ponadto w 2010 roku uczestnicy brali udział w warsztatach wyjazdowych:
 • Ośrodek konferencyjno –szkoleniowy w Gronowie, k. Łagowa, w którym odbyły się 2-dniowe zajęcia pn. "Osobisty program sukcesu";
 • 2 tygodniowy Turnus rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych w Rewalu
 • Ośrodek Szkoleniowy oraz Centrum Konferencyjne w Mierzęcinie, w którym odbyły się warsztaty pn. "Autoprezentacja – pokaż się z najlepszej strony", "Time Line Therapy - Linia Czasu" oraz "Prawo pracy w życiu codziennym"
 • Warsztaty integracyjno - motywacyjne w Łebie dla 15 osób w procesie usamodzielnienia.
 • Wyjazd do Dychowa na 2-dniowe szkolenie pn. "Komunikacja społeczna"
W ramach projektu PCPR w Świebodzinie objął opieką psychologa 4 uczestników projektu oraz zostało przeprowadzone indywidualne i grupowe wparcie z doradztwa zawodowego.

Osiągnięcie rezultatów nie było by możliwe gdyby nie realizacja projektu systemowego, a realizacja projektu systemowego nie była by możliwa gdyby nie wsparcie finansowe ze środków EFS i budżetu Państwa

 
Podmiot udostępniający informację Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.
Wpisany przez P. Rowiński poniedziałek, 21 marca 2011 11:10
Osoba odpowiedzialna za treść: Janik Ludmiła
  

SZKOLENIE W MIERZĘCINIE

PDF Drukuj Email

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

W dniach 28.09.2010r.-30.09.2010r. w Ośrodku Szkoleniowym oraz Centrum Konferencyjnym w Mierzęcinie odbyły się warsztaty integracyjno – motywacyjno -edukacyjne pn. "Autoprezentacja – pokaż się z najlepszej strony", "Linia Czasu" oraz "Prawo pracy w życiu codziennym"
Warsztaty "Autoprezentacja – pokaż się z najlepszej strony" poprowadziła profesjonalna wizażystka i fryzjerka. Uczestnicy zapoznani zostali z pojęciem "moda" oraz z tajnikami dobrego wizerunku. Omówione zostały trendy i style panujące w modzie, środki do stylizacji włosów, dobór szamponu i odżywki do włosów, codzienna pielęgnacja cery oraz typy figur. Po dyskusji Uczestnicy i Uczestniczki zajęć próbowali do każdej sylwetki dopasować ubiór oraz dobrać fryzurę z uwzględnieniem kształtu twarzy. Kilka osób skorzystało z uzdolnień fryzjerskich prowadzącej. Odczucia uczestników po metamorfozie były bardzo pozytywne.
Kolejne szkolenie to "Time Line Therapy - Linia czasu" prowadzone przez Panią Mariolę Włodarczak. Celem szkolenia było przedstawienie opisu działania części ludzkiej osobowości oraz pomoc w dokonaniu zmian w życiu osobistym i zawodowym przy wykorzystaniu modeli Linii Czasu.
Dzięki uczestniczeniu w zajęciach beneficjenci:
 • poznali metody podejmowania decyzji i dokonywania świadomych wyborów
 • potrafią zaplanować realizację marzenia
 • potrafią wyznaczyć hierarchię swoich potrzeb i wartości
 • wiedzą, w jaki sposób wzbudzić w sobie motywację do zmian w swoim życiu
Ostatnie szkolenie, w jakim wzięli udział Beneficjenci naszego projektu, to "Prawo pracy", które poprowadził p. Przemysław Maksymów. Jest to bardzo ważny temat dla tych, którzy dopiero zamierzają wkroczyć na rynek pracy lub powracają po dłuższej przerwie. Warto znać swoje obowiązki, ale i prawa oraz umiejętnie z nich korzystać.
Zagadnienia, jakie zostały poruszone to:
 • Zasady prawa pracy i stosunek pracy
 • Obowiązki pracodawcy i pracownika
 • Czas pracy
 • Umowa o pracę
 • Rozwiązanie umowy o pracę
 • Urlop wypoczynkowy
 • Ochrona pracy kobiet i rodzicielstwo
 • Mobbing
W czasie wolnym od zajęć Uczestnicy i uczestniczki projektu spacerowali i podziwiali piękny krajobraz, zabytkowy park, konie. W godzinach popołudniowych uczestnicy mogli korzystać z siłowni, sauny i kręgielni. Zorganizowany został także integracyjny wieczorek taneczny.
 
Podmiot udostępniający informację Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.
Wpisany przez P. Rowiński poniedziałek, 21 marca 2011 09:57
Osoba odpowiedzialna za treść: Janik Ludmiła
Data ostatniej zmiany: wtorek, 11 października 2011 13:06
  

Turnus w Rewalu

PDF Drukuj Email

 fotofotozdjęciefoto

 W ramach projektu realizowanego przez tut. Centrum, Beneficjenci skorzystali z 2-tygodniowego turnusu rehabilitacyjnego. Turnus odbył się w dniach 05.07. 2010r – 18. 07.2010r. w Ośrodku kolonijno-wczasowym „Perła” w Rewalu. Wzięło w nim udział 27 osób niepełnosprawnych, uczestników projektu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie”. Podczas pobytu w ramach instrumentu aktywizacji zdrowotnej każdy z uczestników korzystał z dwóch zabiegów dziennie. Oprócz tego codziennie odbywała się na plaży poranna gimnastyka. Wszyscy chętni mieli również możliwość korzystania z siłowni.

Żaden z uczestników nie mógł narzekać na nudę, ponieważ pobyt na turnusie umilały wieczorki taneczne, karaoke, grillowanie z muzyką i śpiewem. Uczestnicy mieli także czas na leżenie i opalanie się na plaży oraz brali udział w pieszych i autokarowych wycieczkach.

Pierwsza wycieczka była do Kołobrzegu, gdzie został zorganizowany rejs statkiem po Bałtyku. Następnie grupa spacerowała po promenadzie. Oprócz zaplanowanych atrakcji, czas pozwolił na zaopatrzenie się w pamiątki.

Następną wycieczką była piesza wyprawa do Niechorzy. Chętne osoby mogły skorzystać z wejścia na najpiękniejszą na polskim wybrzeżu latarnię wybudowaną na klifowym brzegu. Ta 45 metrowa budowla jest symbolem Wybrzeża Rewalskiego i jedną z największych atrakcji turystycznych Gminy Rewal. Z Niechorzy do Rewala uczestnicy wrócili kolejką retro. Podczas przejazdu, opiekun grupy opowiadał różne ciekawostki o Rewalu.

Kolejną wycieczką był wyjazd autokarem do Trzęsacza i Kamienia Pomorskiego. W Trzęsaczu uczestnicy turnusu zwiedzili zabytkowy park, w którym rosną unikatowe drzewa, a przede wszystkim jest to największe skupisko starych grabów w Polsce. Następnie razem z przewodnikiem udali się na punkt widokowy, z którego podziwiali Ruiny kościoła - pozostałość po wybudowanym na przełomie XIV i XV wieku gotyckim kościele pw. św. Mikołaja. Po zwiedzaniu Trzęsacza, wycieczka wyruszyła do Kamienia Pomorskiego w celu zobaczenia Katedry św. Jana Chrzciciela. Jest to jedna z najważniejszych budowli gotyckich na Pomorzu i najwspanialszy zabytek Kamienia Pomorskiego. W trakcie zwiedzania, grupa miała 20 min przerwę, w czasie, której słuchała koncertu organowego.

Turnus rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych, jest jednym z narzędzi stosowanych w ramach realizacji projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Działanie to cieszy się dużym zainteresowaniem, a jego stosowanie przyczynia się do osiągnięcia założonych rezultatów. Turnus pomógł w ogólnej poprawie funkcjonowania społecznego uczestników, podniósł ich sprawność fizyczną i kondycję psychiczną. Wycieczki oraz zajęcia grupowe umożliwiły nawiązanie relacji społecznych, polepszenia samopoczucia i zdolności nawiązywania kontaktów.

 

 

 

 
Podmiot udostępniający informację Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.
Wpisany przez P. Rowiński wtorek, 05 października 2010 13:28
Osoba odpowiedzialna za treść: Janik Ludmiła
Data ostatniej zmiany: wtorek, 11 października 2011 13:07
  

Osobisty Program Sukcesu

PDF Drukuj Email
zdjęcie zdjęcie W dniach od 19.03.2010 roku – 20.02.3010 roku w Hotelu „Bukowy Dworek”
w Gronowie k. Łagowa, odbyły warsztaty pn. „Osobisty Program Sukcesu”, prowadzony przez Europejskie Centrum Rozwoju Regionalnego z Gołaszyna, koło Nowej Soli. Warsztaty połączone były ze spotkaniem organizacyjno - integracyjnym dla uczestników projektu pn. ”Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Świebodzinie”. Uczestnicy zostali zapoznani z planem wsparcia zaplanowanym w projekcie w roku 2010 oraz wypełnili wstępne ankiety ewaluacyjne, pozwalające rozpoznać potrzeby i stan emocjonalny klientów PCPR.
W ramach szkolenia uczestnikom został wyświetlony film dokumentalny pt. „Sekret”. Odpowiada on na wiele pytań dotyczących naszego życia:
 • jak stać się bogatym człowiekiem (również wywnętrzenie)
 • jak osiągnąć wyznaczone cele
 • jak być zdrowym i szczęśliwym - żyć bez zmartwień

Po obejrzeniu filmu została podjęta dyskusja. Każdy miał możliwość zabrania głosu i opowiedzenia o swoich marzeniach, planach, które zostały zrealizowane. Następnie uczestnicy otrzymali wcześniej przygotowane karty, na których musieli napisać swój cel, który chcą osiągnąć oraz realny czas, w jakim go zrealizują. Kolejne szkolenia, które odbędą się w 2010 roku pomogą osobom w wykonaniu wcześniejszych założeń.

 
Podmiot udostępniający informację Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.
Wpisany przez P. Rowiński poniedziałek, 17 maja 2010 08:11
Osoba odpowiedzialna za treść: Janik Ludmiła
Data ostatniej zmiany: wtorek, 11 października 2011 13:07
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 7