BIP


Informacje

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społcznego

Kapitałludzki Europejski Fundusz Społczny Powiat Śiebodziński Lubuska Niebieska Tarcza

AktualnościZarządzenie Nr 6/12

PDF Drukuj Email
Zarządzenie Nr  6/12
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie
 z dnia 23.03.2012r.

 W sprawie  ustalenia zasad dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.

Załączniki:
Pobierz plik (Zarządzenie Nr 6-2012.pdf)Treść zarządzenia[Treść zarządzenia]181 Kb
 
Podmiot udostępniający informację Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.
Wpisany przez P. Rowiński środa, 04 kwietnia 2012 11:14
Osoba odpowiedzialna za treść: Janik Ludmiła
Data ostatniej zmiany: środa, 04 kwietnia 2012 11:16
 


Zarządzenie Nr 5/12

PDF Drukuj Email
Zarządzenie Nr 5/12
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie
 z dnia 23.03.2012r.
 
W sprawie ustalenia zasad dofinansowania ze środków państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny.
Załączniki:
Pobierz plik (Zarządzenie Nr 5-2012.pdf)Treść zarządzenia[Treść zarządzenia]182 Kb
 
Podmiot udostępniający informację Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.
Wpisany przez P. Rowiński środa, 04 kwietnia 2012 11:12
Osoba odpowiedzialna za treść: Janik Ludmiła
Data ostatniej zmiany: środa, 04 kwietnia 2012 11:14
  

ZARZĄDZENIE NR 3/12

PDF Drukuj Email
ZARZĄDZENIE NR 3/12
DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŚWIEBODZINIE
z dnia 23 marca 2012r.

w sprawie ustalenia katalogu rzeczowego i zasad dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

Na podstawie art. 35a ust.1 pkt 7 lit. d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz.721 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:Zapisz

§ 1. Katalog rzeczowy sprzętów, urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności, które mogą być dofinansowane na wniosek osoby fizycznej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wnioski o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych rozpatrywane są zgodnie z zasadami i procedurami udzielania dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiącymi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wnioski o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowią załącznik nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Traci moc zarządzenie nr 5/09 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie z dnia 10 lutego 2009r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
Podmiot udostępniający informację Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.
Wpisany przez P. Rowiński środa, 04 kwietnia 2012 11:08
Osoba odpowiedzialna za treść: Janik Ludmiła
Data ostatniej zmiany: środa, 17 czerwca 2015 10:20
  

Konferencja

PDF Drukuj Email
  Dnia 22 grudnia 2011 roku w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Świebodzinie odbyła się konferencja podsumowująca III edycję realizacji projektu systemowego pn."Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe centrum pomocy rodzinie w Świebodzinie" W konferencji wzięli udział uczestnicy projektu, kadra zaangażowana w projekt oraz zaproszeni goście. Swoją obecnością zaszczycili nas Starosta Powiatu Świebodzińskiego Zbigniew Szumski oraz Wicestarosta Jakub Jarecki.
W czasie konferencji zostały zaprezentowane przez Kierownika projektu Pana Przemysława Maksymów osiągnięcia w roku 2011.
Projektem w roku 2010 objęto 43 osoby, w tym:
 1. 15 osób w wieku 18 – 25 lat;
 2. 28 osób niepełnosprawnych, w tym 7 osób – uczestnicy WTZ
Uczestnicy i Uczestniczki projektu zostali objęci w ramach projektu następującymi działaniami podnoszącymi ich kwalifikacje zawodowe i umiejętności:
 • Profesjonalny kucharz
 • Cukiernik
 • Bukieciarz/ Forysta
 • Kadry i płace z obsługą komputera
 • Kurs szybkiego czytania i trening umiejętności oraz potencjału człowieka
 • Indywidualne szkolenie przygotowujące do egzaminu maturalnego z matematyki
 • Szkolenie na koparko-ładowarkę
 • Szkolenie operatora wózka jezdniowego
 • Kurs kosmetyczny
 • Specjalistyczny kurs kosmetyczny
 • Prawo jazdy kat. "B"
 • Prawo jazdy kat. "C"
Ponadto w 2010 roku uczestnicy brali udział w warsztatach wyjazdowych:
 • Ośrodek konferencyjno –szkoleniowy w Gronowie, k. Łagowa, w którym odbyły się 2-dniowe zajęcia pn. "Osobisty program sukcesu";
 • 2 tygodniowy Turnus rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych w Rewalu
 • Ośrodek Szkoleniowy oraz Centrum Konferencyjne w Mierzęcinie, w którym odbyły się warsztaty pn. "Autoprezentacja – pokaż się z najlepszej strony", "Time Line Therapy - Linia Czasu" oraz "Prawo pracy w życiu codziennym"
 • Warsztaty integracyjno - motywacyjne w Łebie dla 15 osób w procesie usamodzielnienia.
 • Wyjazd do Dychowa na 2-dniowe szkolenie pn. "Komunikacja społeczna"
W ramach projektu PCPR w Świebodzinie objął opieką psychologa 4 uczestników projektu oraz zostało przeprowadzone indywidualne i grupowe wparcie z doradztwa zawodowego.

Osiągnięcie rezultatów nie było by możliwe gdyby nie realizacja projektu systemowego, a realizacja projektu systemowego nie była by możliwa gdyby nie wsparcie finansowe ze środków EFS i budżetu Państwa

 
Podmiot udostępniający informację Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.
Wpisany przez P. Rowiński poniedziałek, 21 marca 2011 11:10
Osoba odpowiedzialna za treść: Janik Ludmiła
  

SZKOLENIE W MIERZĘCINIE

PDF Drukuj Email

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

W dniach 28.09.2010r.-30.09.2010r. w Ośrodku Szkoleniowym oraz Centrum Konferencyjnym w Mierzęcinie odbyły się warsztaty integracyjno – motywacyjno -edukacyjne pn. "Autoprezentacja – pokaż się z najlepszej strony", "Linia Czasu" oraz "Prawo pracy w życiu codziennym"
Warsztaty "Autoprezentacja – pokaż się z najlepszej strony" poprowadziła profesjonalna wizażystka i fryzjerka. Uczestnicy zapoznani zostali z pojęciem "moda" oraz z tajnikami dobrego wizerunku. Omówione zostały trendy i style panujące w modzie, środki do stylizacji włosów, dobór szamponu i odżywki do włosów, codzienna pielęgnacja cery oraz typy figur. Po dyskusji Uczestnicy i Uczestniczki zajęć próbowali do każdej sylwetki dopasować ubiór oraz dobrać fryzurę z uwzględnieniem kształtu twarzy. Kilka osób skorzystało z uzdolnień fryzjerskich prowadzącej. Odczucia uczestników po metamorfozie były bardzo pozytywne.
Kolejne szkolenie to "Time Line Therapy - Linia czasu" prowadzone przez Panią Mariolę Włodarczak. Celem szkolenia było przedstawienie opisu działania części ludzkiej osobowości oraz pomoc w dokonaniu zmian w życiu osobistym i zawodowym przy wykorzystaniu modeli Linii Czasu.
Dzięki uczestniczeniu w zajęciach beneficjenci:
 • poznali metody podejmowania decyzji i dokonywania świadomych wyborów
 • potrafią zaplanować realizację marzenia
 • potrafią wyznaczyć hierarchię swoich potrzeb i wartości
 • wiedzą, w jaki sposób wzbudzić w sobie motywację do zmian w swoim życiu
Ostatnie szkolenie, w jakim wzięli udział Beneficjenci naszego projektu, to "Prawo pracy", które poprowadził p. Przemysław Maksymów. Jest to bardzo ważny temat dla tych, którzy dopiero zamierzają wkroczyć na rynek pracy lub powracają po dłuższej przerwie. Warto znać swoje obowiązki, ale i prawa oraz umiejętnie z nich korzystać.
Zagadnienia, jakie zostały poruszone to:
 • Zasady prawa pracy i stosunek pracy
 • Obowiązki pracodawcy i pracownika
 • Czas pracy
 • Umowa o pracę
 • Rozwiązanie umowy o pracę
 • Urlop wypoczynkowy
 • Ochrona pracy kobiet i rodzicielstwo
 • Mobbing
W czasie wolnym od zajęć Uczestnicy i uczestniczki projektu spacerowali i podziwiali piękny krajobraz, zabytkowy park, konie. W godzinach popołudniowych uczestnicy mogli korzystać z siłowni, sauny i kręgielni. Zorganizowany został także integracyjny wieczorek taneczny.
 
Podmiot udostępniający informację Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.
Wpisany przez P. Rowiński poniedziałek, 21 marca 2011 09:57
Osoba odpowiedzialna za treść: Janik Ludmiła
Data ostatniej zmiany: wtorek, 11 października 2011 13:06
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 7