BIP


Informacje

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społcznego

Kapitałludzki Europejski Fundusz Społczny Powiat Śiebodziński Lubuska Niebieska Tarcza

AktualnościKolejny projekt "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Świebodzinie"

PDF Drukuj Email
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie po raz kolejny rozpoczęło realizację projektu pt. ”Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Świebodzinie” w ramach PO KL Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Projekt współfinansowany ze środków Unii europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

          W 2010 roku pomocą objęto 40 uczestników, w tym 22 kobiety i 18 mężczyzn. Udział w projekcie od 2008 roku kontynuuje 6 osób. W roku bieżącym wsparciem, zostało objęte o 25% więcej Beneficjentów niż w roku poprzedzającym.

Projekt realizowany przez tut. Centrum skierowany jest dla osób usamodzielniających się oraz niepełnosprawnych, którzy korzystają z pomocy Centrum.

Osoby niepełnosprawne będące w projekcie, otrzymają dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych (w tym osoby uczęszczające na Warsztaty Terapii Zajęciowej). Natomiast wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze oraz placówki, zostanie przyznana pomoc pieniężna na kontynuację nauki, bądź pomoc pieniężna w formie rzeczowej na zagospodarowanie.

W ramach projektu przewidujemy objęcie osób usamodzielnianych działaniami aktywnej integracji poprzez zastosowanie Kontraktu Socjalnego. Osoby niepełnosprawne zostaną objęte Programem Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych.
W ramach zaplanowanych działań przeprowadzimy dokładniejsze rozpoznanie potrzeb szkoleniowych osób biorących udział w projekcie dzięki objęciem każdego uczestnika pomocą Doradcy Zawodowego, który sporządzi z klientem Indywidualny Plan Działania.

Oprócz w/w zadań, nasze Centrum podejmie działania, dzięki którym uczestnicy i uczestniczki podwyższą swoje kwalifikacje w celu uzyskania zatrudnienia, wzrośnie ich świadomość na temat praw i uprawnień, podwyższy się ich samoocena i poczucie własnej wartości oraz przełamią poczucie bezradności.

         Jesteśmy przekonani, że tak samo jak w latach poprzednich realizacja projektu  przebiegnie pomyślnie, a jego odbiorcy nabędą nowych umiejętności przydatnych w życiu osobistym i zawodowym.
 
Podmiot udostępniający informację Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.
Wpisany przez P. Rowiński czwartek, 25 marca 2010 09:42
Osoba odpowiedzialna za treść: Janik Ludmiła
Data ostatniej zmiany: czwartek, 25 marca 2010 09:45
 


Wzmacniają klientów i kadry

PDF Drukuj Email

Dyrektor Ludmiła Janik oraz beneficjentki zakończonego projektu: Wioletta Tomczak i Maria Michalewska.

 

Podsumowanie projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Święto Pracownika Socjalnego były sposobnością do zaproszenia na spotkanie przedstawicieli wszystkich Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu.

- Powinniśmy się cieszyć, ze pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego są uruchamiane i służą mieszkańcom - komentuje starosta Zbigniew Szumski pierwszy tego typu projekt realizowany przez PCPR.

Projekt pt. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Świebodzinie" rozpoczął się w maju 2008 roku. Zakłada on pomoc dwóm grupom społecznym, podopiecznym PCPR-u. W rezultacie 9 osób zostało objętych kontraktem socjalnym - indywidualnym programem usamodzielnienia a 11 osób otrzymało wsparcie w ramach integracji społecznej osób niepełnosprawnych. Każdy z uczestników projektu ukończył przynajmniej 1 kurs - szkolenie zawodowe, zwiększając swoje kwalifikacje zawodowe.

Zajęcia integracyjne i szkolenia oraz turnusy rehabilitacyjne dla niepełnosprawnych miały na celu podwyższenie samooceny beneficjentów, ich poczucia własnej wartości i wiary we własne siły, a także przełamanie niechęci do pracy i poczucia bezradności. - Odnalazłam się między ludźmi, wzmocniłam się psychicznie, zdrowotnie - chwali sobie udział w projekcie Maria Michalewska ze Świebodzina, która jako osoba niepełnosprawna uczestniczyła w turnusie rehabilitacyjnym oraz w kursie komputerowym.

- Będę szukać pracy! - zapewnia beneficjentka Wioletta Tomczak ze Świebodzina. Skorzystała z turnusu rehabilitacyjnego i kursu prawa jazdy. - Ciężko mi się poruszać, nie chcę być zależna od kogoś, nawet możliwość podjęcia pracy powinna być teraz łatwiejsza - komentuje swój udział w projekcie pani Wioletta.

Beneficjenci mieli do wyboru udział w kursie prawa jazdy kat. B, kosmetycznym, komputerowym, języka angielskiego oraz zakładania i projektowania ogrodów. Podczas warsztatów pracowali z doradcą zawodowym i pracownikiem socjalnym. Otrzymali także zasiłki i pomoc w naturze.

Jak obiecuje dyrektor PCPR-u Ludmiła Janik, projekt będzie kontynuowany do 2013 roku. - Sądzę, że do kolejnego naboru łatwiej będzie nam namówić naszych klientów - przewiduje dyrektorka.

Udział placówki w projekcie to także wzmocnienie jej potencjału. Do obsługi przedsięwzięcia zatrudniony został kierownik i 2 pracowników socjalnych oraz księgowa.

wruz

 Żródło informacji: http://www.dzienzadniem.pl/index.php?akcja=lista&lista=8716&wydanie=364

 

 
Podmiot udostępniający informację Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.
Wpisany przez P. Rowiński piątek, 16 stycznia 2009 14:06
Osoba odpowiedzialna za treść: Janik Ludmiła
Data ostatniej zmiany: piątek, 16 stycznia 2009 14:11
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 7