BIP


Informacje

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społcznego

Kapitałludzki Europejski Fundusz Społczny Powiat Śiebodziński Lubuska Niebieska Tarcza

Aktywna Integracja 2008Folder projektu 2008

PDF Drukuj Email
 
Załączniki:
Pobierz plik ( Folder podumowujący realizację projektu w 2008 r..pdf)Folder z realizacji projektu 2008[Folder z realizacji projektu 2008]1799 Kb
 
Podmiot udostępniający informację Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.
Wpisany przez P. Rowiński poniedziałek, 15 czerwca 2009 07:34
Osoba odpowiedzialna za treść: Janik Ludmiła
Data ostatniej zmiany: poniedziałek, 15 czerwca 2009 07:35
 


Cel główny

PDF Drukuj Email
Zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wykluczonym oraz dyskryminowanym na rynku pracy, a także podwyższenie ich statusu zawodowego i społecznego, poprzez przygotowanie ich do wejścia lub powrotu na rynek pracy poprzez realizację działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób opuszczających rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo - wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze, zakłady poprawcze, a także osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi, a korzystających z pomocy społecznej naszej instytucji oraz jednocześnie pozostający bez zatrudnienia i będących w wieku aktywności zawodowej, z terenu powiatu świebodzińskiego w trudnej sytuacji życiowej i materialnej
 
Podmiot udostępniający informację Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.
Wpisany przez P. Rowiński wtorek, 27 stycznia 2009 12:16
Osoba odpowiedzialna za treść: Janik Ludmiła
Data ostatniej zmiany: piątek, 17 maja 2013 12:18
  

Cele szczegółowe

PDF Drukuj Email
 1. Rozwinięcia i upowszechniania form aktywnej integracji społecznej i objęcia nimi jak największej liczby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 2. Wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań PCPR w Świebodzinie.
 
Podmiot udostępniający informację Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.
Wpisany przez P. Rowiński wtorek, 27 stycznia 2009 12:18
Osoba odpowiedzialna za treść: Janik Ludmiła
  

Beneficjenci Ostateczni

PDF Drukuj Email
 • Zgodnie z art. 19 pk. 6 i 7 Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) do zadań własnych powiatu należy przyznawanie pomocy dla usamodzielniających się wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz pomoc ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia. Biorąc pod uwagę dodatkowo, że  66% osób korzystających z pomocy PCPR w Świebodzinie to osoby niepełnosprawne, postanowiliśmy skierować nasz projekt do tych 2 grup społecznych.
 • Rekrutacji beneficjentów dokonała  wykwalifikowana kadra PCPR w Świebodzinie na podstawie oceny potrzeb zastosowania mechanizmów aktywnej integracji  i rzeczywistych możliwości ich realizacji podczas wywiadów, spotkań i rozmów z osobami będącymi w procesie usamodzielnienia. Z przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego został sporządzony protokół rekrutacyjny.
 • Z przeprowadzonych wywiadów wśród potencjalnych beneficjentów projektu sporządzona została Lista Beneficjentów Ostatecznych Projektu oraz Lista Rezerwowa Beneficjentów Ostatecznych.
 
Podmiot udostępniający informację Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.
Wpisany przez P. Rowiński wtorek, 27 stycznia 2009 12:28
Osoba odpowiedzialna za treść: Janik Ludmiła
  

Rezultaty osiągnięte w 2008 roku

PDF Drukuj Email
 • 9 osób została objęta Kontraktem Socjalnym -  Indywidualnym  Programem Usamodzielniania oraz 11 osób otrzymała wsparcie w ramach integracji społecznej osób niepełnosprawnych, w ramach realizacji projektu PCPR Świebodzinie przez co każdy z Beneficjentów ukończył przy najmniej 1 kurs/ szkolenie zawodowe zwiększając swoje kwalifikacje zawodowe.
 • Każdy z beneficjentów projektu uczestniczył w zajęciach integracyjnych i szkoleniach miękkich podwyższając swoją samoocenę, poczucie własnej wartości i wiary we własne siły.
 • 12 osób niepełnosprawnych skorzystało z turnusów rehabilitacyjnych w ramach instrumentu aktywizacji zdrowotnej.
 • Wzrost świadomości wśród Beneficjentów na temat swoich praw i uprawnień.
 • Przełamanie niechęci do pracy, poczucia bezradności.
 • Integracja społeczna
 • Wzmocnienie  potencjału PCPR w Świebodzinie
 • Poprawa efektywności pracy PCPR dzięki działaniom w ramach projektu
 
Podmiot udostępniający informację Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.
Wpisany przez P. Rowiński wtorek, 27 stycznia 2009 12:34
Osoba odpowiedzialna za treść: Janik Ludmiła
Data ostatniej zmiany: piątek, 10 lipca 2009 12:05
 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2