Cel główny

Drukuj
Zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wykluczonym oraz dyskryminowanym na rynku pracy, a także podwyższenie ich statusu zawodowego i społecznego, poprzez przygotowanie ich do wejścia lub powrotu na rynek pracy poprzez realizację działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób opuszczających rodziny zastępcze oraz placówki dla dzieci i młodzieży, a także osób niepełnosprawnych, w tym z upośledzeniem umysłowym, a korzystających z pomocy
tut. Centrum oraz jednocześnie pozostających bez zatrudnienia i będących w wieku aktywności zawodowej, z terenu powiatu świebodzińskiego.
 
Podmiot udostępniający informację Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.
Wpisany przez P. Rowiński poniedziałek, 17 maja 2010 07:55
Osoba odpowiedzialna za treść: Janik Ludmiła
Data ostatniej zmiany: poniedziałek, 17 maja 2010 08:06