Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się

Drukuj

Termin załatwienia
Termin składania wniosków przez cały rok kalendarzowy

Miejsce załatwienia
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Żaków 3, Świebodzin, pokój 105,
Tel. 068 47 55 352

Sposób załatwienia
Podpisanie umowy w przypadku przyznania dofinansowania bądź odmowa udzielenia dofinansowania

Miejsce odbioru
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Żaków 3, Świebodzin, pokój 105,
Tel. 068 47 55 352

Wymagane dokumenty

  1. wypełniony wniosek,
  2. oświadczenie o posiadaniu środków na wkład własny,
  3. oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
  4. zaświadczenie lekarskie, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności wystawione przez lekarza specjalistę. wypełnione czytelnie i w języku polskim,
  5. kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne – oryginał do wglądu,
  6. kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne osób mieszkających wspólnie z wnioskodawcą - oryginał do wglądu,
  7. udokumentowaną informację o innych źródłach finansowania zadania, jeżeli takie występuje,
  8. dokumenty potwierdzające wysokość poniesionych nakładów na realizację zadania, jeżeli takie wystąpiły,
  9. ofertę cenową na wnioskowany sprzęt.


Czas realizacji
Termin składania wniosków przez cały rok kalendarzowy

Opłaty
Brak

Tryb odwoławczy

Nie podlega

Załączniki:
Pobierz plik (OswiadczenieDochod.pdf)OswiadczenieDochod.pdf[oświadczenie o dochodzie dla osób samotnie gospodarujących]192 Kb
Pobierz plik (RODO.doc)Przetwarzanie danych osobowych[Przetwarzanie danych osobowych]28 Kb
Pobierz plik (wniosek o dofinansowanie likwidacji barier w komunkowaniu się.doc)wniosek o dofinansowanie likwidacji barier w komunkowaniu się.doc[wniosek o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się]67 Kb
 
Podmiot udostępniający informację Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.
Wpisany przez P. Rowiński wtorek, 06 października 2009 13:25
Osoba odpowiedzialna za treść: Janik Ludmiła
Data ostatniej zmiany: piątek, 02 czerwca 2017 08:32