Dofinansowanie likwidacji barier technicznych

Drukuj

Termin załatwienia
Termin składania wniosków przez cały rok kalendarzowy

Miejsce załatwienia
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Żaków 3, Świebodzin, pokój 105,
Tel. 068 47 55 352

Sposób załatwienia
Podpisanie umowy w przypadku przyznania dofinansowania bądź odmowa udzielenia dofinansowania

Miejsce odbioru
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Żaków 3, Świebodzin, pokój 105,
Tel. 068 47 55 352

Wymagane dokumenty

  1. wypełniony wniosek,
  2. oświadczenie o posiadaniu środków na wkład własny,
  3. oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
  4. zaświadczenie lekarskie, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności wystawione przez lekarza specjalistę. wypełnione czytelnie i w języku polskim,
  5. kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne – oryginał do wglądu,
  6. kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne osób mieszkających wspólnie z wnioskodawcą - oryginał do wglądu,
  7. udokumentowaną informację o innych źródłach finansowania zadania, jeżeli takie występuje,
  8. dokumenty potwierdzające wysokość poniesionych nakładów na realizację zadania, jeżeli takie wystąpiły,


Czas realizacji
Termin składania wniosków przez cały rok kalendarzowy

Opłaty
Brak

Tryb odwoławczy

Nie podlega

WARUNKI UZYSKANIA POMOCY:
Orzeczenie o niepełnosprawności (ZUS, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności bądź KRUS- wydane przed 01.01.1998r.) z symbolem schorzenia odpowiadającym rodzajowi wnioskowanej pomocy

Załączniki:
Pobierz plik (OswiadczenieDochod.pdf)OswiadczenieDochod.pdf[oświadczenie o dochodzie]192 Kb
Pobierz plik (przetwarzanie danych osobowych.docx)Przetwarzanie danych osobowych[Przetwarzanie danych osobowych]14 Kb
Pobierz plik (wniosek o dofinansowanie likwidacji barier technicznych.doc)wniosek o dofinansowanie likwidacji barier technicznych.doc[wniosek o dofinansowanie likwidacji barier technicznych]68 Kb
 
Podmiot udostępniający informację Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.
Wpisany przez P. Rowiński wtorek, 06 października 2009 13:41
Osoba odpowiedzialna za treść: Janik Ludmiła
Data ostatniej zmiany: piątek, 02 czerwca 2017 08:32