komunikat GUS

Drukuj

Zgodnie z Komunikatem  Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w  drugim kwartale 2015r. informuję, że przeciętne wynagrodzenie wyniosło 3854,88zł. Biorąc powyższe pod uwagę od 1 września 2015r. będą obowiązywać następujące zasady dofinansowań ze środków PFRON:

 

  • Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej 65% tj. 2505,67zł
  • Kryterium dochodowe dla osoby wspólnie gospodarującej 50% tj. 1927,44zł

 

Wysokość dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych wynosi odpowiednio:

 

  • 30% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności 1156zł
  • 27% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 1040zł
  • 25% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności 963zł
  • 20% przeciętnego wynagrodzenia - dla opiekuna osoby niepełnosprawnej 770zł
  • 20% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności 770zł

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie rozpatruje wnioski o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w oparciu o Zarządzenia Dyrektora.

 
Podmiot udostępniający informację Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.
Wpisany przez P. Rowiński środa, 26 sierpnia 2015 08:00
Osoba odpowiedzialna za treść: Janik Ludmiła
Data ostatniej zmiany: wtorek, 13 października 2015 12:28