komunikat GUS

Drukuj

Zgodnie z Komunikatem  Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w  trzecim kwartale 2015r. informuję, że przeciętne wynagrodzenie wyniosło 3895,33. Biorąc powyższe pod uwagę od 1 grudnia 2015r. będą obowiązywać następujące zasady dofinansowań ze środków PFRON:

 

  • Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej 65% tj. 2531,96zł
  • Kryterium dochodowe dla osoby wspólnie gospodarującej 50% tj. 1947,66zł

 

Wysokość dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych wynosi odpowiednio:

 

  • 30% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności 1168zł
  • 27% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 1051zł
  • 25% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności 973zł
  • 20% przeciętnego wynagrodzenia - dla opiekuna osoby niepełnosprawnej 779zł
  • 20% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności 779zł

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie rozpatruje wnioski o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w oparciu o Zarządzenia Dyrektora.

 
Podmiot udostępniający informację Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.
Wpisany przez P. Rowiński środa, 02 grudnia 2015 10:06
Osoba odpowiedzialna za treść: Janik Ludmiła
Data ostatniej zmiany: środa, 02 grudnia 2015 10:08