Informacja o wysokościach dofinansowania w turnusach rehabilitacyjnych

Drukuj

Zgodnie z Komunikatem  Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 09 lutego 2012r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2011r.  informuję, że przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2011r. wyniosło 3586,75zł.
Biorąc powyższe pod uwagę do 31 maja 2012r. będą obowiązywać następujące zasady dofinansowań uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych:
Kryterium dla osoby wspólnie gospodarującej- 50% tj. 1.793,37zł
Kryterium dla osoby samotnie gospodarującej- 65% tj. 2.331,38zł
Kwoty dofinansowań:

 1. dla dzieci w wieku do 16. roku życia oraz w wieku do 24. roku życia uczących się i niepracujących, bez względu na stopień niepełnosprawności: 968,00zł.
 2. Opiekunowie dzieci w wieku do 16. roku życia oraz w wieku do 24. roku życia uczących się i niepracujących, bez względu na stopień niepełnosprawności: 646,00zł.
 3. Osoby niepełnosprawne z orzeczeniem o stopniu znacznym lub równoważnym: 871,00zł.
 4. Osoby niepełnosprawne z orzeczeniem o stopniu umiarkowanym lub równoważnym: 807,00zł.
 5. Osoby niepełnosprawne z orzeczeniem o stopniu lekkim lub równoważnym:  660,00zł.
 6. Opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych: 581,00zł.
 7. Osoby niepełnosprawne z orzeczeniem w stopniu znacznym, umiarkowanym lub równoważnym pracujące z Zakładach Pracy Chronionej: 581,00zł.
 8. Osoby niepełnosprawne z orzeczeniem w stopniu lekkim lub równoważnym pracujące z Zakładach Pracy Chronionej: 517,00zł.

Zgodnie z Komunikatem  Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 maja 2012r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2012r.  informuję, że przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2012r. wyniosło 3646,09zł.
Biorąc powyższe pod uwagę od 01 czerwca 2012r. będą obowiązywać następujące zasady dofinansowań uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych:
Kryterium dla osoby wspólnie gospodarującej- 50% tj. 1.823,05zł
Kryterium dla osoby samotnie gospodarującej- 65% tj. 2.369,96zł

Kwoty dofinansowań:
 1. dla dzieci w wieku do 16. roku życia oraz w wieku do 24. roku życia uczących się i niepracujących, bez względu na stopień niepełnosprawności: 984,00zł
 2. Opiekunowie dzieci w wieku do 16. roku życia oraz w wieku do 24. roku życia uczących się i niepracujących, bez względu na stopień niepełnosprawności: 656,00zł
 3. Osoby niepełnosprawne z orzeczeniem o stopniu znacznym lub równoważnym: 886,00zł
 4. Osoby niepełnosprawne z orzeczeniem o stopniu umiarkowanym lub równoważnym: 820,00zł
 5. Osoby niepełnosprawne z orzeczeniem o stopniu lekkim lub równoważne:  671,00zł
 6. Opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych: 591,00zł.
 7. Osoby niepełnosprawne z orzeczeniem w stopniu znacznym, umiarkowanym lub równoważnym pracujące z Zakładach Pracy Chronionej: 591,00zł.
 8. Osoby niepełnosprawne z orzeczeniem w stopniu lekkim lub równoważnym pracujące z Zakładach Pracy Chronionej: 525,00zł.

 
Podmiot udostępniający informację Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.
Wpisany przez P. Rowiński środa, 23 maja 2012 13:56
Osoba odpowiedzialna za treść: Janik Ludmiła
Data ostatniej zmiany: poniedziałek, 02 grudnia 2013 09:25