Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Drukuj
Termin załatwienia
Termin składania dokumentów przez cały rok kalendarzowy

Miejsce załatwienia
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Żaków 3, Świebodzin, pokój 105,
Tel. 068 47 55 352

Sposób załatwienia
Pisemne przyznanie dofinansowania bądź odmowa udzielenia dofinansowania

Miejsce odbioru
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Żaków 3, Świebodzin, pokój 105,
Tel. 068 47 55 352

Procedura
  1. Wniosek o dofinansowanie;
  2. Oświadczenie o dochodzie;
  3. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu);
  4. Dowód osobisty (do wglądu);
  5. Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze (wystawione przez NFZ) potwierdzone za zgodność z oryginałem;
  6. Fakturę określającą kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego lub inny dokument potwierdzający powyższe np. zaświadczenie ze sklepu).

Czas realizacji
Termin składania dokumentów przez cały rok kalendarzowy

Opłaty
Brak

Tryb odwoławczy
Nie podlega
Załączniki:
Pobierz plik (oświadczenie o dochodzie.docx)oświadczenie o dochodzie.docx[oświadczenie o dochodach]23 Kb
Pobierz plik (wniosek przedmioty ort.i środki pom..docx)wniosek przedmioty ort.i środki pom..docx[wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze]18 Kb
 
Podmiot udostępniający informację Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.
Wpisany przez P. Rowiński wtorek, 06 października 2009 13:08
Osoba odpowiedzialna za treść: Janik Ludmiła
Data ostatniej zmiany: wtorek, 06 października 2009 13:53